Med lång och gedigen erfarenhet av uppdrag i internationella företag är papyrus information en perfekt samarbetspartner när ni behöver utveckla eller underhålla er produktinformation. Det gäller oavsett om ni jobbar agilt eller traditionellt, från ax till limpa i Word eller i modulbaserade single source-miljöer i xml.

skribent

När ni behöver skriva ny produktinformation eller uppdatera och förädla det material ni redan har, kan papyrus information hjälpa till. Jag är van vid komplexa single source-miljöer och har jobbat i flera stora xml-baserade CCMS (component content management system) som Flare, ST4 och Robohelp.

samordnare

Dokumentationsaktiviteter måste hållas ihop och samordnas liksom alla andra aktiviteter i ett projekt eller uppdrag. Hos papyrus information finns såväl utbildning som lång erfarenhet inom projektledning och samordning i dokumentations- och informationsprojekt.

utredare

Utredningsuppgifter som papyrus information gärna åtar sig är exempelvis följande:

  • analysera målgrupper och deras informationsbehov
  • gå igenom er nuvarande dokumentation och ge förslag till förbättring och effektivisering av användbarhet, produktion och underhåll
  • se över arbetssätt och verktyg